Sorğu sistemi

    İstifadəçi paneli

    Sorğular

    Sorğunun başlığıSorğunun diliSualların sayıYaradılma tarixi
    1İmic araşdırması üzrә sorğu suallarıAzərbaycan dili620.12.2016
    2Mərkəzi Bankın statistik məlumat bazasının qiymətləndirilməsiAzərbaycan dili524.01.2017