Sorğu sistemi

  İstifadəçi paneli

  Sorğu

  Sorğunun başlığı
  İmic araşdırması üzrә sorğu sualları

  İmic araşdırması üzrә sorğu sualları

  Azərbaycan Respublikasının:

   Rezidenti   Qeyri-rezidenti 

  Aidiyyatiniz:

   Dövlət orqanı   KİV   Akademik dairə   Real sektor   Maliyyə sektoru   Qeyri-hökumət təşkilatı   Ev təsərrüfatı 

  1. AMB-nin fəaliyyәti haqqında məlumatları daha çox hansı mәnbәlәrdәn әldə edirsiniz?

   AMB-nın rəsmi internet səhifəsindən 
   AMB rəsmilərinin bəyanatlarından 
   qəzetlərdən 
   radio və TV-dən 
   internet səhifələrdən 
   əhali arasındakı söhbətlərdən 
   bilmirəm, cavab verməyə çətinlik çəkirəm 


  2. AMB-nin hansı funksiyalarını tanıyırsınız? (qeyd edin)  3. AMB-nin özünün siyasəti və fəaliyyəti ilə bağlı ictimai maraq kəsb edən məlumatları yayımlamasını nə dərəcədə qənaətbəxş hesab edirsiniz?

   tam qənaətbəxş 
   qənaətbəxş 
   qeyri-qənaətbəxş 
   bilmirəm, cavab verməyə çətinlik çəkirəm 


  4. AMB-nin siyasətinin və fəaliyətinin səmərəliliyini necə qiymətləndirirsiniz?

   çox yüksək 
   yüksək 
   orta 
   aşağı