Sorğu sistemi

  İstifadəçi paneli

  Sorğu

  Sorğunun başlığı
  Mərkəzi Bankın statistik məlumat bazasının qiymətləndirilməsi

  Mərkəzi Bankın statistik məlumat bazasının qiymətləndirilməsi

  1. Mərkəzi Bankın istifadəçilərə təqdim etdiyi statistik məlumat dəqiq və keyfiyyətlidir

   Təmamilə razıyam 
   Razıyam 
   Qismən razıyam 
   Razı deyiləm 
   Qətiyyən razı deyiləm 


  2. Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi məlumatın əhatəliyi və dərinliyi istifadəçi ehtiyaclarını təmamilə ödəyir

   Təmamilə razıyam 
   Razıyam 
   Qismən razıyam 
   Razı deyiləm 
   Qətiyyən razı deyiləm 


  3. Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi statistik məlumat aktualdır və məzmunu dəyişən şəraitə uyğun çevik yenilənir, gündəlik işimdə faydalıdır

   Təmamilə razıyam 
   Razıyam 
   Qismən razıyam 
   Razı deyiləm 
   Qətiyyən razı deyiləm 


  4. Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi statistik məlumat əlyetərlidir

   Təmamilə razıyam 
   Razıyam 
   Qismən razıyam 
   Razı deyiləm 
   Qətiyyən razı deyiləm 


  5. Mərkəzi Bank tərəfindən statistik məlumatın təqdim edilmə formatı istifadəçi üçün rahat və əlverişlidir

   Təmamilə razıyam 
   Razıyam 
   Qismən razıyam 
   Razı deyiləm 
   Qətiyyən razı deyiləm